Information om Helpoway

Sekretess

Sekretess

PERSONUPPGIFTER

För att använda Tjänsterna behöver användaren skapa ett konto. De
uppgifter som inhämtas är t.ex. namn och e-mailadress. Vi kan också
komma att inhämta information om hur Tjänsterna används och hur du
bereder dig tillgång till Tjänsterna. Denna typ av information kan inkludera
IP-adress, typ av webbläsare, och de sidor på vår webbplats som du
besöker. Alla uppgifter som vi samlar in om dig benämns ”Personuppgifter”.

Personuppgifterna inhämtas för att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller till
den annonsör som du representerar och kan användas för att t.ex.
meddelade ändringar i Tjänsterna, erbjuda support, för att förbättra
Tjänsterna och för att ge dig meddelande om andra aktiviteter som avser
Tjänsterna och oss.

Personuppgifter sparas av oss bara så länge som de behövs för att i)
tillhandahålla Tjänsterna, ii) så länge som vi är skyldiga att göra detta i
enlighet med lag eller iii) om Personuppgifter behövs för att vi ska kunna
tillvarata våra rättigheter.

Det är EPTI VB AB som är personuppgiftsansvarig för Personuppgifterna.

Personuppgifter kan komma att överföras till andra länder.

Du har rätt att utfå information från oss angående vilken information om dig
som vi har inhämtat och behandlar. Du har också rätt att få dina
personuppgifter rättade eller raderade, dock under förutsättning att vi inte
har några lagliga skyldigheter att behålla denna information.

Har du klagomål eller vill begära rättning etc. ska du kontakta

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till vår behandlingen av
Personuppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakt
oss på adressen ovan.

COOKIES

Vi använder av oss s.k. cookies för att analysera användning av och trafik till
vår webbplats. Cookies används också när du lämnar uppgifter till oss för att
du inte ska behöva fylla in samma uppgifter flera gånger.

Du kan välja att inte låta oss använda cookies. Du kan också radera cookies
i din webbläsare.

ÄNDRINGAR AV POLICYN

Vi har rätt att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer meddelade dig
när ändring av policyn sker. Genom att fortsätta använda Tjänsterna godkänner du
den nya policyn och anses ha samtyckt till behandlingen av Personuppgifter.

TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på denna policy.