Partners

Partners

Helping Partners

Att lyckas får genomslag med detta initiativ vore helt omöjligt utan våra partners. Vi är otroligt tacksamma och stolta över att bolag från alla storlekar och branscher varit med och hjälpt till. Nedan listar vi alla som varit med och bidragit som vi haft kontakt med.

Om du bidragit men inte är med på listan, kontakta oss på [email protected]